Tags

,

From “Poems by Faiz: Translated with an introduction by V.G. Kiernan”, here is a  classic Faiz Ahmed Faiz poem:

Bol, ke lab azaad hai tere:
Bol, zabaan ab tak teri hai,
Tera sutwan jism hai tera –
Bol, ke jaan ab tak teri hai.

Dekh ke aahangar ki dukaan mein
Tund hai shu’le, surkh hai aahan,
Khulne-lage quflon ke dahane,
Phaila hare k zanjeer ka daaman.

Bol, ye thora waqt bahut hai,
Jism o zabaan ki maut se pahle;
Bol, ke sach zinda hai ab tak –
Bol, jo kuchh kahna hai kah-le!

The literal and poetic transliterations are below:

And the poem in Urdu script is below: